מכפילים

מכפילי החניה הינם מתקנים המאפשרים תוספת מקומות חנייה, במרווח הקיים בן קווי הבניין לגבולות המגרש. מערכות אלה משתלבות עם הפיתוח ואינן מהוות הפרעה לסביבה.

מכפילי החניה המוצעים ע"י חברת חניה אורבנית הינם מייצור חברת Parkolay, מתקנים הניתנים להתאמה בהתאם לגודל המקום המיועד לטובת ההתקנה, ולכמות הרכבים הנדרשים.

קיימת סדרה שלמה של תצורות למתקנים: רכב אחד טמון, שני טמונים, זוג רכבים טמונים או שני זוגות רכבים טמונים. לחניות ללא בור ניתן לעשות שימוש במכפיל תלוי.

כמו כן, ניתן להתאים את המתקנים למעבר מעליו לצורך נסיעה או לצורך חניה במתקן צמוד.

דילוג לתוכן